Οι πρώτες εργασίες κατασκευής του Red Horse ξεκινούν.