Το όνειρο της κατασκευής, δίνει τη θέση του στα πρώτα σχέδια για την υλοποίηση.